18 wrz

Rękawice elektroizolacyjne – charakterystyka

Rękawice to bardzo popularny środek ochronny, stosowany nie tylko w zakładach pracy, ale także podczas wykonywania prac domowych. Profesjonalne rękawice robocze mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę dłoni, zapobiegając wszelkiego rodzaju zabrudzeniom, urazom oraz kontaktowi skóry ze szkodliwymi substancjami. Szczególnym rodzajem rękawic są rękawice elektroizolacyjne, chroniące przed porażeniem prądem.

Rękawice elektroizolacyjne mają za zadanie ochronę rąk przed porażeniem prądem. Standardowe rękawice tego typu, mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z napięciem do 1 kV. Przy wyższym napięciu, oprócz rękawic należy stosować również dodatkowe zabezpieczenia techniczne. Wówczas rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane wyłącznie jak sprzęt pomocniczy.

Charakterystyka rękawic elektroizolacyjnych

Rękawice tego rodzaju zalicza się do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, które są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami o poważnych i nieodwracalnych uszkodzeniach ciała (tzw. kategoria III).

Podstawową normą, określającą wymagania i metody badań rękawic elektroizolacyjnych, jest norma PN-EN 60903:2006 „Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego”. Bazując na jej treści, możemy wyróżnić dwa rodzaje rękawic:

  • Rękawice izolacyjne pięcio- i trzypalcowe, które są przewidziane do zastosowania razem z wkładanymi na nie skórzanymi rękawicami ochronnymi. W tym przypadku dodatkowe rękawice mają za zadanie chronić przed czynnikami mechanicznymi.
  • Rękawice izolacyjne pięcio- i trzypalcowe, które zapewniają równoczesną ochronę przed porażeniem prądem oraz czynnikami mechanicznymi. Mogą być one stosowane bez dodatkowych rękawic, często nazywane są rękawicami kompozytowymi. Norma ta wymienia również rękawice kompozytowe długie, czyli rękawice zabezpieczające nie tylko rękę, ale także i całe ramie.

Zgodnie z wytycznymi normy, rękawice izolacyjne powinny mieć mankiet. Stosuje się najczęściej mankiet prosty lub dzwonowy (o poszerzonej średnicy od nadgarstka do mankietu). Mankiet dzwonowy ułatwia założenie rękawic na grube rękawy. Mankiety te mogą być zakończone wzmocnieniem (tzw. mankiet zamknięty) albo bez niego.

Z czego wykonuje się rękawice elektroizolacyjne

-Najczęściej rękawice elektroizolacyjne zwykłe produkuje się z elastomeru, a rękawice kompozytowe z elastomeru lub tworzywa sztucznego. Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem: elastomery to po prostu różnego rodzaju guma, lateks, związki elastomerowe albo ich mieszaniny czy kombinacje – wyjaśnia pracownik firmy z odzieżą BHP – Konfexim Serwis.

Na koniec należy dodać, że rękawice elektroizolacyjne różnią się również właściwościami elektrycznymi. Norma wyróżnia sześć klas, a  każdej z nich odpowiada inna wartość napięcia probierczego, czyli napięcia prądu, jakie rękawica musi wytrzymać w trakcie badania kontrolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *