26 kwi

Różnice pomiędzy gazem propan a mieszanką propan-butan – który gaz wybrać?

Zdarza się, że określenia propan oraz propan-butan stosuje się wymiennie, tak jakby były one tożsame. Propan wchodzi w skład obu z nich, zarówno tu, gdzie występuje samodzielnie, jak i w mieszance z butanem. Należy jednak wiedzieć, że nie są to te same gazy. Wiedza ta przydaje się szczególnie wówczas, kiedy zakładamy instalację grzewczą na gaz w naszym domu. Szukamy wtedy najlepszych rozwiązań, opisów instalacji i wykonawców. Warto mieć świadomość czego właściwie szukamy, a w tym samym, jakie są różnice pomiędzy gazem propan a mieszkanką propan-butan.

Najczęstsze zastosowanie gazu propan

Gaz propan, jak można domyślić się po samej nazwie, jest pojedynczym gazem, nie zaś mieszanką gazów. Najczęściej jest on wykorzystywany do zasilania domowych instalacji gazowych. W instalacjach takich stosowany jest zarówno do ogrzewania domu, jak i do ogrzewania wody użytkowej czy zasilania kuchenki gazowej. Wszystko zależy od wykonania odpowiedniego przyłącza, jednak funkcjonalność gazu propan jest niezwykle szeroka. 

W domowych instalacjach na gaz propan paliwo to jest magazynowane w specjalnie do tego celu przystosowanym zbiorniku. Ten z kolei zlokalizowany jest na terenie posesji, jednak poza budynkiem. Wymóg taki określają przepisy bezpieczeństwa zawarte w przepisach przeciwpożarowych i prawie budowlanym.

Najczęstsze zastosowanie mieszanki gazów propan-butan

Mieszanka propan-butan jest nieco bardziej skomplikowana w swojej budowie chemicznej, niż gaz propan. Wynika to właśnie z faktu, że stanowi ona połączenie dwóch gazów w proporcjach najbardziej optymalnych do efektywnego spalania. 

Zdecydowanie rzadziej jest wykorzystywana do ogrzewania domów, głównie ze względu na dużo niższą efektywność takiego ogrzewania. Mieszanka propan-butan magazynowana jest w specjalnie do tego celu przeznaczonych butlach. Posiadają one dużo mniejszą pojemność, niż wspomniane wcześniej zbiorniki na gaz propan umieszczane na posesjach. Mieszanka gazów propan-butan zwana jest również LPG od angielskiego liquefied petroleum gas. Najpopularniejszym zastosowaniem gazów propan-butan jest wykorzystanie, jako paliwo napędowe do samochodów wyposażonych w specjalną instalację gazową.

Podstawowe różnice pomiędzy gazem propan a propan-butan

Najistotniejszym czynnikiem odróżniającym gaz propan od mieszanki propan-butan jest temperatura wrzenia poszczególnych gazów. Propan zmienia swój stan skupienia z ciekłej na gazową w skrajnie niskiej temperaturze, bo dopiero przy około -40°C. Natomiast mieszanka propan-butan zmienia się ze stanu płynnego do gazowego już w temperaturze -0,5°C. Z kolei jego temperatura wrzenia to -4°C. Z tego powodu mieszanka propan-butan nie najlepiej nadaje się do stosowania w niskich temperaturach, spadających poniżej 0°C. Przy niskich temperaturach, czyli poniżej 0°C, z mieszanki odparowuje sam propan. To przekłada się na zmianę składu paliwa, a tym samym zmniejszenie jego kaloryczności. Co w praktyce oznacza mniejsza kaloryczność paliwa? Zdecydowanie mniejszą opłacalność jego wykorzystania, ponieważ spala się go dużo więcej, by uzyskać taką samą ilość energii lub ciepła, co przed zmianą jego składu.

Który gaz jest najlepszy do ogrzewania domu?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że gaz propan i mieszanka propan-butan różnią się, jeśli chodzi o ich właściwości. Tym samym różne jest także ich zastosowanie. Choć spalanie obu gazów wytwarza określoną energię, to ważne jest jej prawidłowe spożytkowanie. Ponadto również sposób przechowywania gazu ma bezpośrednie przełożenie na jego zastosowanie. Mieszanka propan-butan w niskich temperaturach traci na swojej funkcjonalności. Oznacza to tym samym, że nie najlepiej sprawdza się do ogrzewania domu zimą. A przechowywanie jej w zbiorniku zlokalizowanym na zewnątrz powoduje, że zupełnie traci ona na wartości. 

Z kolei gaz propan jest wysoce odporny na niskie temperatury. Może być przechowywany w niskich temperaturach bez utraty jakości. Gaz propan stosuje się również wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym jego poborem. Cechy te sprawiają, że do ogrzewania domu gaz propan nadaje się zdecydowanie lepiej, niż mieszanka propan-butan.

Źródło: LPG Direct – instalacja gazowa w domu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *