23 cze

Charakterystyka oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne jest częścią systemu oświetlenia awaryjnego, które pozostaje widoczne nawet podczas awarii zasilania oświetlenia tzw. podstawowego, jako że korzysta z niezależnych źródeł energii. Jego głównym zadaniem nie jest jednak zastąpienie oświetlenia podstawowego w wyjątkowych sytuacjach, ale wskazanie wówczas szybkiej i bezpiecznej drogi wyjścia z budynku. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

– Oświetlenie ewakuacyjne ułatwia też dotarcie do punktów pierwszej pomocy, przycisków alarmowych oraz sprzętu przeciwpożarowego – dodaje przedstawiciel hurtowni elektrycznej Kontakt-Sklep.pl. Samo zresztą podlega regulacjom dotyczącym zabezpieczeń przeciwpożarowych, w związku z czym nie może zostać dopuszczone do użytku bez przeprowadzenia stosownych prób i badań – wstępnie, a potem kontrolnie, w regularnych odstępach czasu.

Rozmieszczenie opraw

Lokalne i międzynarodowe przepisy ściśle określają też konkretne parametry oświetlenia ewakuacyjnego, takie jak choćby rozmieszczenie poszczególnych jego elementów czy stopień ich jasności. Powinny być one usytuowane nie tylko przy wspomnianych już przyciskach alarmowych, urządzeniach przeciwpożarowych oraz punktach pierwszej pomocy, ale też przy znakach bezpieczeństwa, w okolicy wszystkich drzwi wejściowych do budynku, przy każdym skrzyżowaniu korytarzy lub zmianie ich kierunku, a także w pobliżu każdej zmiany poziomu, w tym przy schodach, gdzie bezpośrednio oświetlony powinien być każdy stopień. Wymóg umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie 2 m od podłogi pozwala zoptymalizować ich widoczność.

Oprócz zwracania uwagi na ewentualne niebezpieczeństwo, a także wskazywania dróg ewakuacyjnych prowadzących do miejsc bezpiecznych oświetlenie ewakuacyjne musi też chronić przed zapadnięciem ciemności na tych drogach, gdyby awarii uległa jedna z opraw „standardowego” oświetlenia awaryjnego. Podobnie jak to ostatnie, oświetlenie ewakuacyjne powinno także włączać się automatycznie w razie awarii któregokolwiek z fragmentów oświetlenia podstawowego.

Na wszelki wypadek

Aby mieć gwarancję, że tak właśnie się stanie, oświetlenie ewakuacyjne należy poddawać regularnej kontroli. Jej przeprowadzenie musi być możliwe bez konieczności wyłączania zasilania w całym budynku, na drodze symulacji zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy muszą więc być wyposażone nie tylko we własne źródło zasilania, ale też w wewnętrzny układ testujący – albo zostać podłączone do zdalnego układu tego typu. Ich projekt i konstrukcja również określone są specyficznymi normami, różniącymi się w zależności od usytuowania, np. w strefie zagrożonej wybuchem. Systemy centralnego zasilania oświetlenia ewakuacyjnego (i awaryjnego w ogóle) powinny zaś współpracować z urządzeniami kontroli izolacji, aby w razie np. pożaru zapewnić bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *