24 cze

Badanie stanu technicznego budynku – by Twój dom był bezpieczny

Troska o stan techniczny budynków, bez względu na to, czy są to budynki mieszkalne, czy też budynki użyteczności publicznej, powinna leżeć po stronie właściciela budynku. To na nim ciąży odpowiedzialność wykonywania odpowiednich i uzasadnionych w czasie badań oraz – w razie takiej potrzeby – serwisowania infrastruktury budowlanej. Dlaczego sprawdzanie stanu technicznego budynku jest tak ważne?

Ocena stanu technicznego budynku – kiedy powinniśmy jej dokonywać?

Ocena stanu technicznego budynku, nie tylko ze względów wymaganych prawem, powinna być stałym elementem towarzyszącym eksploatowaniu budynku w czasie. To od niej zależy nasze bezpieczeństwo, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ekspertyza budowlana została przeprowadzona rzetelnie i wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone, mogące wykazać się doświadczeniem w zakresie prawa techniczno-budowlanego. Pamiętajmy, że tylko specjaliści przygotują dla nas rzeczowe i uzasadnione ekspertyzy techniczne i budowlane, ocenią stan techniczny obiektu i wydadzą opinie w zakresie jakości podejmowanych prac budowlanych lub wykończeniowych.

Ekspertyzie budowlanej mogą być poddawane budynki mieszkalne, domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, domki letniskowe, budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, budynki specjalne oraz budynki wysokie. W wielu przypadkach badanie stanu technicznego jest wskazane ze względu na zachodzące przesłanki co do konieczności przeprowadzenia badania. Są nimi:

– zaobserwowane uszkodzenia budynku (np. pęknięcia, przesunięcia czy rysy na ścianach lub stropach) mogące świadczyć o usterkach konstrukcyjnych budynku;

zakup domu – ekspertyza budowlana o stanie technicznym nabywanego budynku mieszkalnego pomoże wykluczyć jego ewentualne usterki lub wady konstrukcyjne;

modernizacja budynku – w tym przypadku ocena stanu technicznego budynku jest wymagana przez prawo.

Kontrole techniczne budynków – kto jest do nich zobowiązany?

Okresowe kontrole techniczne budynków określone przez prawo budowlane obowiązują, z uwagi na użytkowanie ich przez duże grupy ludzi, właścicieli budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków specjalnych.

Przynajmniej raz w roku obowiązkowej kontroli technicznej powinny być poddane:

– przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) oraz instalacje gazowe;

– urządzenia wspomagające ochronę środowiska;

– elementy budynku, budowli i instalacji, które ze względu na ich umieszczenie mogą być narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych lub innych uwarunkowań.

Raz na pięć lat obowiązkowej kontroli technicznej powinny być poddane elementy chłodnicze klimatyzacji, instalacje elektryczne i piorunochronne oraz instalacje sanitarne. Co najmniej raz na 5 lat należy także przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Pięcioletniej kontroli technicznej podlegają także bezwzględnie DOMY JEDNORODZINNE!

Źródło: Mpexpertbud – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *