13 lip

Zastosowanie pali CFA

Pale CFA wykorzystuje się w celu stabilizacji i uszczelniania podłoża oraz jako elementy konstrukcyjne budynków kubaturowych, obiektów inżynierskich oraz hydrotechnicznych. Wyjaśniamy, jak wykonuje się pale CFA i jakie są zalety zastosowania tej technologii w budownictwie.

Technika wykonania

Pale betonowe CFA są wykonywane za pomocą świdra ślimakowego, który wwierca się na głębokość odpowiadającą pełnej długości pala. Po wykonaniu odwiertu, w trakcie podciągania świdra, powstały otwór wypełnia się specjalnie dobraną mieszanką betonową o odpowiedniej konsystencji kruszywa. Metoda ta pozwala na uzyskanie doskonałego kontaktu pala CFA z gruntem na pobocznicy, dzięki czemu następuje jego rozluźnienie.

Beton pompowany jest do otworu pod ciśnieniem rzędu 200 ÷ 600 kPa, co zapewnia jego pełną stateczność w czasie wykonawstwa. Bezpośrednio po wypełnieniu, wprowadza się do otworu zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego. Formowane kolumny wykonuje się z pewnym naddatkiem, który usuwany jest wraz z wyniesionym na świdrze urobkiem, bardzo często ma to miejsce przed montażem zbrojenia. Parametry tworzonego pala CFA (długość, wydatek betonu itp.) są przez cały automatycznie rejestrowane i kontrolowane przez operatora.

Zastosowanie

Pale CFA są stosowane w różnego rodzaju gruntach, ale szczególnie dobrze sprawdzają się w trudnych do przewiercenia zagęszczonych piaskach albo do półzwartych glin. Nie poleca się stosowania technologii w gruntach niespoistych luźnych oraz w gruntach organicznych o wilgotności przekraczającej 100%.

Pale CFA znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach kubaturowych, obiektach inżynierskich, hydrotechnicznych i przemysłowych. Ze względu na panujące warunki gruntowe, technologia ta stosowana jest również pod nasypami drogowymi i obiektami wielkopowierzchniowymi.

Jednym z najprostszych zastosowań pali CFA jest ich użycie jako fundamentów ekranów akustycznych. Zazwyczaj mają one wówczas średnicę od 450 do 900 mm i głębokość od 4 do 8 metrów. Pale CFA mogą być także wykorzystane jako fundamenty pod filarami i przyczółkami obiektów mostowych. W tej roli mogą występować jednak tylko w przypadku, gdy nie występują większe problemy z podmywaniem podpór przez płynącą wodę.

Zalety

Jak wyjaśnia ekspert z firmy Geotest

Zaletami tej metody jest przede wszystkim zwiększenie nośności, w porównaniu z innymi technologiami pali wierconych. Jest to także technologia cicha i przyjazna środowisku – ponieważ nie występują tutaj wibracje i hałas. Palowanie CFA to także bardzo dobry sposób na pokonanie dużych oporów w gruncie, powstających w wyniku przewarstwień żwirowych lub kamienistych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *