23 paź

Rodzaje badań betonu

Badania betonu przeprowadza się zarówno na etapie jego powstawania – aby opracować doskonalszą mieszankę lub wprowadzić ewentualne korekty w trakcie produkcji – a także w momencie, kiedy trafia on do inwestora, zobligowanego do nadzoru i kontroli jakości wykorzystywanych przez siebie materiałów. Wykonuje się je przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa (beton musi w poszczególnych zastosowaniach spełniać pewne wymogi), ale też by zoptymalizować koszty wytwórcze. Co takie badania obejmują?

Po pierwsze, należy wyróżnić dwie podstawowe grupy badań betonu, a mianowicie badania dotyczące mieszanek oraz te skupiające się na betonie stwardniałym. Jeżeli chodzi o mieszanki, to konieczne jest po pierwsze zbadanie ich konsystencji, która determinuje tzw. urabialność betonu. Wyniki tego pomiaru przydają się także w interpretacji wyników badań trwałościowych i wytrzymałościowych.

Badanie konsystencji

Istnieje kilka sposobów badania konsystencji. Metoda stożka opadowego (czy też: metoda opadu stożka) pozwala określić zmiany konsystencji mieszanki w przedziale 10-210 mm. Do badania betonów suchych i półsuchych lepsza okazuje się miarodajna w zakresach niskich konsystencji metoda Vebe. Ziarna kruszywa w tak badanym betonie nie mogą mieć więcej niż 63 mm. Betony ciekłe i półciekłe (np. kontraktorowe) bada się natomiast metodą stolika rozpływowego, która z kolei nie sprawdzi się w przypadku wciąż jeszcze niezbyt szeroko stosowanych betonów samozagęszczalnych.

Badanie gęstości

Aby potwierdzić jednorodność dostarczanych partii betonu, przeprowadza się badanie gęstości mieszanki betonowej. Parametr ten może się zmieniać w zależności od zmieniającego się stosunku frakcji wykorzystywanych w produkcji kruszyw, ale też na przykład w związku z przesadnym napowietrzeniem mieszanki. Obydwa czynniki mogą skutkować pogorszeniem się trwałości betonu.

Badanie poziomu napowietrzenia

Sama obecność powierza w mieszance nie jest zjawiskiem niepożądanym, poprawia bowiem wytrzymałość betonu na działanie soli odladzających oraz naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie. Ważne jednak, by utrzymać prawidłowy poziom tego napowietrzenia, w związku z czym konieczne jest wykonywanie badań go określających. Stosuje się je natomiast zazwyczaj głównie w przypadku mieszanek zawierających środki napowietrzające.

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

Zbyt dużo powietrza w mieszance obniża wytrzymałość betonu na ściskanie. To zjawisko również podlega badaniom, są to już jednak badania betonu stwardniałego. Jeśli w trakcie budowy okaże się, że nie przeszedł on pomyślnie weryfikacji w tym zakresie, wciąż jeszcze można wzmocnić dodatkowo wytworzone zeń elementy, zanim zostaną w pełni obciążone.

W przypadku betonu mówić możemy o wytrzymałości nie tylko na ściskanie, ale też na zginanie. Właściwość ta jest badana, gdy beton wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni na drodze lub płycie lotniska. Na podstawie wyników pomiaru dobiera się odpowiednie zbrojenie, które przejmie naprężenia, jakim nie jest w stanie sprostać sam beton.

Badanie odporności na działanie wody

Naprężenia mogą powstać również w porowatej strukturze betonu, do której dostaje się woda, gdy ta ostatnia zamarza i zwiększa swoją objętość – mówi ekspert ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych BARG. Badanie mrozoodporności określa, ile cykli „zamarzanie-rozmarzanie” jest w stanie wytrzymać beton, zanim nastąpi spadek jego wytrzymałości oraz ubytki masy przekraczające dopuszczalne normy.

Teoretycznie możliwe jest oszacowanie mrozoodporności betonu na podstawie badania jego nasiąkliwości, czyli tego, ile wody jest on w stanie zaabsorbować. Badanie to wyjątkowo nie wymaga użycia próbek o regularnym kształcie, a polega na porównaniu próbki nasyconej wodą i wysuszonej. Inne kluczowe badania sprawdzające stopień oddziaływania wody na beton to badanie wodoszczelności oraz głębokości penetracji wody pod ciśnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *