7 lis

Charakterystyka kotłowni z kotłem na węgiel

Kotły na paliwa stałe – przede wszystkim węgiel – należą do najpopularniejszych urządzeń grzewczych w Polsce. Abyśmy mogli z nich korzystać, muszą być one zainstalowane w osobnym pomieszczeniu, czyli kotłowni. Jakie warunki powinna one spełniać?

Wentylacja kotłowni

Podstawową kwestią dla zapewnienia bezpieczeństwa kotłowni jest odpowiedni system wentylacji. Dzielimy go na dwie części: wentylację nawiewną i wywiewną. Pierwsza powinna odbywać się poprzez otwór o przekroju minimum 200 cm2, umieszczonego na wysokości do 100 cm nad poziomem podłogi. Do wentylacji wywiewnej konieczne jest zainstalowanie kanału o przekroju minimum 14×14 cm z otworem wlotowym znajdującym się pod stropem kotłowni. Kanał wentylacji wywiewnej musi być wykonany z niepalnego materiału i poprowadzony ponad dach, do komina o przekroju minimum 20×20 cm. Jeśli moc kotła wynosi więcej niż 25 kW, wentylacja musi być obecna również w składzie paliwa i żużla W pierwszym przypadku wentylacja powinna zapewniać jedną wymianę powietrza na godzinę, w drugim zaś – trzykrotną wymianę powietrza na godzinę.

Wielkość kotłowni i umiejscowienie kotła

Kotłownia w której znajduje się kocioł węglowy powinna mieć wysokość minimum 2,2 metra – w starszych budynkach, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji wysokość ta może wynosić 1,9 metra. –Kocioł ustawiany jest na fundamencie wysokości 5 cm, obitym stalowymi kątownikami – wyjaśnia specjalista firmy GresanOdległości między ścianami kotłowni a kotłem powinny być wystarczające do umożliwienia konserwacji i czyszczenia urządzenia. Podłoga kotłowni musi być wykonana z materiałów niepalnych lub ewentualnie na szerokości 50 cm od krawędzi kotła obita blachą stalową o grubości 0,7 mm. Ponadto w podłodze kotłowni powinien znajdować się wpust kanalizacyjny.

Oświetlenie kotłowni

W kotłowniach powinno stosować się dwa rodzaje oświetlenia – naturalne oraz sztuczne. Na pierwsze z nich powinny składać się okienka o łącznie powierzchni nie mniejszej, niż 1/15 powierzchni podłogi – połowa z tych okienna powinna dać się otwierać. Światło padające z okien powinno padać na przód kotła. Do oświetlania kotłowni po zmroku wykorzystuje się światło elektryczne – poza nim w pomieszczeniu powinno znaleźć się co najmniej jedno gniazdko elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24V.

Drzwi kotłowni

W kotłowniach stosuje się otwierane na zewnątrz drzwi niepalne (stalowe lub drewniane obite blachą) klasy 0,5 odporności ogniowej, których szerokość wynosi co najmniej 0,8 metra. Dodatkowym wymogiem jest brak klamek od strony wewnętrznej – drzwi powinny otwierać się na skutek pchnięcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *