20 sie

Zasady BHP a ochrona życia i zdrowia osób zatrudnianych

Zasady BHP zostały pomyślane tak, aby chronić nie tylko zdrowie, ale również życie pracowników – niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska i branży oraz aby zapewniać im bezpieczeństwo podczas codziennej pracy. Jak więc prezentują się zasady BHP pod kątem zapewniania osobom zatrudnionym ochrony życia i zdrowia?

Kogo dotyczą zasady BHP

Najczęściej zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzeganie kojarzy się z pracami fizycznymi, często niebezpiecznymi, w których na co dzień występuje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Jednak zasady BHP i obowiązek ich przestrzegania dotyczy zarówno pracowników na halach produkcyjnych czy pracowników budowlanych, jak i pracowników biurowych. Okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą każdego, kto pracuje na umowie o pracę i jest tak nie bez powodu. Poznanie zasad BHP bezpośrednio związanych z obejmowanym stanowiskiem pracy jest szczególnie ważne dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

Zasady BHP zawarte są nie tylko w Kodeksie Pracy i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniu w sprawie wykazu prac niebezpiecznych, uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. To, o czym nie każdy pamięta – a jest to również kwestia istotna – to fakt, iż zasady BHP obowiązują tak w miejscu pracy, jak i podczas drogi do pracy oraz drogi powrotnej z pracy do domu. W razie wypadku pracownik podlega wówczas ochronie i ubezpieczeniu, jak w razie wypadku w pracy.

Instrukcja BHP, czyli zasady BHP w pigułce

W każdym miejscu pracy obowiązkowo musi być dostępna instrukcja BHP. Czym ona jest? To instrukcja postępowania i zasad, których przestrzeganie gwarantuje pracownikom bezpieczną pracę. Z pewnością każdy widział w miejscu swojego zatrudnienia tabliczkę opatrzoną tytułem „instrukcja BHP”, jednak zapewne niewielu poświęciło chwilę, aby ją przeczytać. Tymczasem informacje zawarte w instrukcji BHP powinny zostać przedstawione pracownikom podczas obowiązkowego okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które przeprowadza specjalista BHP, a także podczas szkolenia stanowiskowego, które najczęściej przeprowadza bezpośredni przełożony. Dodatkowo zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją BHP. Nie jest to tylko bezsensowna formalność. Warto pamiętać o tym, że ten krótki wykaz zasad stoi na straży życia i zdrowia pracowników.

Sposoby ochrony życia i zdrowia osób zatrudnianych

Na niektórych stanowiskach pracy – aby dbanie o życie i ochronę zdrowia pracowników było możliwe – potrzebne są pewne narzędzia. Mowa tu o pracach, w których na co dzień występuje zagrożenie dla zdrowia bądź nawet życia pracowników. Do jednych z najniebezpieczniejszych zajęć należy praca na wysokości. Ochrona takich pracowników odbywa się z wykorzystaniem środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej. Przeznaczone są one do ochrony różnych części ciała pracowników. Wyróżniamy więc środki ochrony oczu, słuchu, dróg oddechowych, głowy, twarzy, obuwie ochronne, odzież roboczą oraz środki chroniące przed upadkiem. Każdy z nich musi być indywidualnie dopasowany do rodzaju wykonywanej pracy przez osobę zatrudnioną, zagrożenia jakie w tej pracy występuje, a oprócz tego – do konkretnego pracownika. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą pamiętać, że środki ochrony indywidualnej mają zapewniać nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort i wygodę użytkowania – tak aby wydajność pracy mogła pozostać na ustalonym poziomie.

Źródło: Sklep BHP Prosave

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *