15 paź

Lokal dla hurtowni – jakie warunki powinien spełniać

Wybór odpowiedniego lokalu dla hurtowni nie jest zadaniem łatwym. Wystarczy jednak znać i zapamiętać kilka najważniejszych zasad, aby zadanie to stało się dużo łatwiejsze. Lokal, w którym będzie się znajdowała hurtownia powinien przede wszystkim mieć odpowiednią wielkość i być funkcjonalny. Co to właściwie znaczy i jakie jeszcze cechy powinien posiadać? Jakie wymogi architektoniczne musi spełnić lokum dla hurtowni? W artykule tym podpowiadamy, jak dokonać właściwego wyboru.

Wybieramy lokal dla hurtowni

Rodzaj towaru, jaki będzie przechowywany w hurtowni jest elementem, który ma duży wpływ na wybór odpowiedniego lokalu. Przede wszystkim zupełnie inne warunki są wymagane względem artykułów przemysłowych, dla produktów spożywczych oraz w przypadku hurtowni farmaceutycznej. Dla artykułów przemysłowych wymogi względem lokalu są głównie praktyczne. Jednak w przypadku produktów spożywczych, jednym z najważniejszych elementów, jest temperatura panująca w pomieszczeniach hurtowni. Szczególna sytuacja dotyczy natomiast lokali przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne. Podlegają one specjalnym wymogom i restrykcjom, zarówno ze strony wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jak i samego Ministerstwa Zdrowia. Wymogi dotyczą nie tylko funkcjonalności czy temperatury, ale również względów architektonicznych.

Najważniejsze cechy lokalu dla hurtowni

Większość cech lokalu dla hurtowni jest jednak stała, niezależnie od rodzaju towarów, jakimi będzie odbywał się handel hurtowy. Lokale dla hurtowni to bardzo specyficzny rodzaj pomieszczeń. Muszą one być jednocześnie dostosowane do handlu, jak i przechowywania dużych ilości towaru. Ważne jest więc zapewnienie odpowiedniej organizacji składowania i magazynowania.

Ponadto powinien być zapewniony łatwy dostęp do wszelkich produktów. Taka organizacja pozwala znacząco skrócić czas niezbędny do przygotowania do sprzedaży konkretnego towaru. Najlepiej jest, jeśli hurtownia znajduje się w lokalu architektonicznie przypominającym magazyn. Chodzi tu konkretnie o duże powierzchnie z wysokimi sufitami. W takich halach można z łatwością umieścić wiele regałów i przechowywać znacznie więcej towaru. W ten sposób regały tworzą ścianki i alejki. Ponadto do minimum można ograniczyć liczbę betonowych ścian. Również znacznie łatwiejsze staje się przeorganizowanie układu hurtowni w razie zaistnienia takiej potrzeby. Wszystkie te elementy to najważniejsze cechy świadczące o funkcjonalności lokalu. Jeśli chodzi o wysokość pomieszczeń, zostało to również zawarte w odpowiednich przepisach. I tak, pomieszczenia, w których odbywa się stała praca bez narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość co najmniej 3 m i dotyczy to właśnie lokali dla hurtowni. Natomiast w sytuacjach, kiedy występują czynniki narażające ludzkie zdrowie, wysokość pomieszczeń musi wynosić przynajmniej 3,3 m.

Wymogi architektoniczne względem lokalu dla hurtowni

Warto wiedzieć, że duża powierzchnia hurtowni i wysokie sufity zapewniające większą powierzchnię magazynową, to nie jedyne wymogi stawiane względem lokalu dla hurtowni. Należy również bezwzględnie pamiętać o wymogach typowo biurokratycznych, które podlegają ocenie inspektorów dopuszczających lokal do użytku, jako lokal dla hurtowni.

Co należy podkreślić, hurtownia nie może być bowiem jednym, dużym pomieszczeniem. Lokal powinien składać się co najmniej z komory przyjęć, pomieszczenia magazynowego, ekspedycyjnego oraz administracyjnego i socjalnego. Jest to ważne nie tylko ze względu na przepisy, ale również biorąc pod uwagę wygodę pracy i obsługi klienta. Bezwzględnie należy także zapewnić odrębne wejścia dla komory przyjęć i pomieszczenia ekspedycyjnego. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji we wszystkich pomieszczeniach. Pozwala ona zapewnić odpowiedni poziom wilgotności oraz temperatury, bez względu na rodzaj towaru znajdującego się w hurtowni. Nie można również zapomnieć o wymogach sanitarnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

Źródło: GD Poland – Chińskie Centrum Handlowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *